Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     128
             Vakar:      445
            


twitterBlogo arī Tu!
Izglītība: Izsludina konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu (0)

Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto iniciatīvu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kustības „Draudzīga skola” ietvaros arī šogad izsludina konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē.

Konkursa mērķis ir draudzīgas, cieņpilnas un savstarpēji atbalstošas vides attīstīšanas skolā, pieredzes apmaiņas veicināšana starp mācību iestādēm, kā arī pedagogu aktīvāka iesaiste kustībā „Draudzīga skola”. Ar šī konkursa palīdzību inspekcijas vēlas dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.), kā arī radīt mācību materiālu, kas būs noderīgi arī citiem kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem. Pedagogu darbi tiek gaidīti līdz š.g. 1. decembrim.

Konkursam iesūtītie darbi tiks vērtēti trijās kategorijās: 1.–4. klašu grupā, 5.–9. klašu grupā un vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu grupā. Konkursam iesūtītos darbus vērtēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji. Labāko darbu autoriem balva katrā vērtēšanas kategorijā būs iespēja apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus.

Sīkāka informācija:http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=4910&page

Ar iepriekšējo gadu konkursu labākajiem darbiem var iepazīties:

http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda/

http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda_-_2013/

http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda__-_2014/

http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/labaka_klases_audzinasanas_stunda_-_2016/

 

Informāciju sagatavoja
TaivoTrams, VBTAI Ģimeņu ar bērniem
atbalsta departamenta vecākais referents
Aiga Ozoliņa, Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

 

NOLIKUMS

konkursam pedagogiem par

klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē

 

1. Konkursa organizēšanas mērķis – draudzīgas, cieņpilnas un savstarpēji atbalstošas vides attīstīšanas skolā, pieredzes apmaiņas veicināšana starp mācību iestādēm, pedagogu aktīvāka iesaiste kustībā „Draudzīga skola”.

2. Konkursa organizētājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

3. Konkursa uzdevums –dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par aktuālajiem jautājumiem skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas būs noderīgs arī citiem kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem.

4. Konkursā var piedalīties:

4.1. ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes pedagogs – klases audzinātājs;

4.2. iesūtītie darbi tiek vērtēti trijās kategorijās: 1. – 4. klašu grupā, 5. – 9. klašu grupā un vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu grupā;

4.3. katrs pedagogs var iesūtīt tikai vienu stundas plānu un norises aprakstu;

4.4. audzināšanas stundai, kurā izmantoti iesūtāmais plāns un norises apraksts, jābūt jau novadītai (jānorāda datums un klase/ klases, ar kurām strādāts);

4.5. audzināšanas stundas plānam un aprakstam jābūt sagatavotam datorrakstā, burtu lielums – 12;

4.6. vēlams iespēju robežās materiālu papildināt ar video vai fotomateriāliem no mācību stundas norises, kā arī skolēnu atsauksmēm un viedokļiem par konkrēto mācību stundu;

4.7. plānam un aprakstam jāiekļaujas piecu lappušu apjomā.

5. Darbu iesniegšanas kārtība – konkursam paredzēto audzināšanas stundu plānus un aprakstus ar papildmateriāliem jānosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ar norādi - konkursam „Labākās audzināšanas stundas plāns un apraksts”.

6. Nosūtot konkursa darbu, jānorāda: iesniedzēja vārds uzvārds, adrese, tālruņa numurs, izglītības iestāde, audzināmā klase, e-pasts. Darbus un papildmateriālus var iesniegt:

            6.1. nosūtot tos elektroniski uz e-pastu taivo.trams@bti.gov.lv;

            6.2. izmantojot pastu (adrese: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002);

            6.3. nododot darbus un papildmateriālus inspekcijā.

7. Darbu iesniegšanas termiņš – no 2017. gada 3. novembra līdz 2017. gada 1. decembrim.

8. Prasības konkursantiem:

8.1. autors apraksta sagatavotās mācību stundas plānu un norisi, minot būtiskākos mērķus, kas tiek sasniegti ar stundas palīdzību, un to pamatojumu;

8.2. mācību stundā iespējams aplūkot vienu vai vairākas problēmas un izaicinājumus, kas pedagogam šķiet būtiski;

8.3. vēlams nosaukt stundas sagatavošanā izmantotos materiālus un informatīvos resursus;

8.4. nepieciešams arī novadītās audzināšanas stundas novērtējums un secinājumi, kā arī ieskicēti tālākie darba ar klasi virzieni stundā aktualizēto problēmu vai izaicinājumu risināšanai.

9. Kritēriji – vērtēšanas komisija iesūtītos darbus vērtē pēc to atbilstības konkursa noteiktajam mērķim un prasībām, ņemot vērā stundas saturu un idejas, kā arī izmantotos materiālus un darba metodes. Būtiska nozīme darbu vērtēšanā būs papildmateriāliem – skolēnu atsauksmēm un viedokļiem, video vai foto materiāliem u.tml.

10. Vērtēšanas komisija – konkursā iesniegtos darbus izskata vērtēšanas komisijas locekļi:

10.1. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 3 pārstāvji;

10.2.Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;

10.3. Valsts Izglītības satura centra pārstāvis.

11. Apbalvošananotiek 2017. gada decembra otrajā pusē.

11.1. tiek apbalvots labākais audzināšanas mācību stundas plāns un apraksts katrā vērtēšanas kategorijā;

11.2. konkursa komisija pēc saviem ieskatiem var piešķirt arī veicināšanas balvas;

11.2. konkursa balvas – iespēja apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus.

12. Labākie darbi tiks publicēti Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapas sadaļā „Draudzīga skola”.

12. Informācija par konkursu – konkursa pieteikumu publicē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas interneta mājaslapā (www.bti.gov.lv), iespēju robežās - nacionālajos, reģionālajos un interneta plašsaziņas līdzekļos, kā arī inspekcijas resursos sociālajos tīklos. Vienlaikus informāciju par konkursiem sniedz reģionālie valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori. 12.11.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom