Galvenā         Blogi         Kontakti         Reklāma         Abonēšana         Noteikumi    
 
Login: 
Parole: 

Aizmirsāt paroli?

  Ziņas             Šodien:     116
             Vakar:      445
            


twitterBlogo arī Tu!
Pašvaldība: Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai! (0)

Atgādinām, ka līdz  2017.gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - nodoklis) maksājums. 

Saskaņā ar likumu ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī. Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Aicinām nodokli maksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu ,,Par nodokļiem un nodevām” par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Aktuāla informācija par saviem nekustamiem īpašumiem, maksāšanas paziņojumiem, aprēķināto nokavējuma naudu, samaksāto nodokli, atlikušajiem nodokļa maksājumiem kārtējā gadā, iespēja apmaksāt nodokli, kā arī pieteikties nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniskai piegādei ir pieejama portālos www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

Vēršam uzmanību uz to, ka atbilstoši saistošiem noteikumiem Nr.19 "Par likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā”, sākot ar 2017.gadu samazināto nodokļa likmi 0,2%–0,6% apmērā no kadastrālās vērtības piemēro dzīvokļiem un viena dzīvokļa dzīvojamām mājām, ja šajos objektos taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai. Par divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, ar samazināto nodokļa likmi apliekamā platība ir piesaistīta objektā 1.janvārī plkst. 0.00 deklarēto personu skaitam. Vienai dzīvesvietu deklarējušai personai piekrītošā platības daļa, par kuru tiek piemērota samazinātā nodokļa likme, ir 50 m2 un šai platībai atbilstošā koplietošanas telpu platība. Pārējos gadījumos piemēro nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

Vairāk informācijas pa tālruņiem 65207312 vai 65207424.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Finanšu ekonomikas nodaļa 12.11.2017Komentārs
Copyright Jēkabpils rajona neatkarīgais laikraksts.

Web site engines code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke

Developed by vl-web studio and SIA AZcom